Wie zijn wij

Patrick Snyders en Philippe Koninckx, beiden vijftigers, zijn de ambassadeurs van het project ‘Beleggen met een Hart’.

Zij kennen elkaar sinds jaren van bij Tak 44 cvba, een promotor van levensverzekeringen via de betere verzekeringsmakelaars (www.tak-44.be).
In die hoedanigheid hebben zij een grote expertise opgebouwd in de selectie van beleggingsfondsen en het vinden van uitzonderlijke beheerders ( de zgn. beleggingsparels).

Vanuit een gemeenschappelijke sociale reflex ontstond de idee om samen de schouders te zetten onder een nieuw project met volgende kenmerken:

  • aan alle betrokken financiële partijen bij een beleggingsoplossing vragen om een deel van hun marge af te staan zodat er een mooie marge beschikbaar is
  • met deze marge duurzame sociale projecten steunen die een duurzame verbetering inhouden voor het leven van minder bedeelden of kansarmen
  • deze marge wordt afgestaan ZO LANG de belegging loopt
  • de belegger levert zo een bijdrage aan een betere wereld ZONDER dat het de belegger ook maar iets kost !

Het benaderen van onze beste beheerders was voor Patrick en Philippe een hoop en moed gevende operatie: uitzonderlijke en succesvolle fonds- en vermogensbeheerders blijken ook vaak het hart op de juiste plaats te hebben. Zij waren zo goed als allemaal onmiddellijk bereid om een fundamentele financiële bijdrage te leveren.

Zo was het project ‘Beleggen met een Hart’ geboren.

Als bijkomende ambitie werd daar later aan toegevoegd: gratis collectieve basisopleidingen bieden aan kandidaat-beleggers om hen realistische perspectieven te geven en om hen de grootste en klassieke beleggingsfouten te laten vermijden.
Beleggen wordt – door onze regelgevers – helaas stiefmoederlijk behandeld: zonder voldoende voorkennis mag aan een kandidaat-belegger geen dynamisch beleggingsadvies gegeven worden (deze wetgeviing betreft Mifid en Assurmifid).

In tijden van quasi nulrentes (op risicovrije spaarrekeningen en staatsobligaties) gecombineerd met stilaan stijgende inflatie zegt het gezond boerenverstand dat enkel risicogerelateerde instrumenten (zoals aandelen, aandelenfondsen of gemengde fondsen) voor een echt rendement kunnen zorgen … op lange termijn én met aanvaarding van sterke waardeschommelingen.

Een goede en correcte opleiding kan hier grote ontgoochelingen vermijden en mensen het juiste kader bieden om succesvol te beleggen.

Onze uitdagingen

1. Onze geloofwaardigheid:
WIE gelooft er

  • dat wij dit belangeloos doen ?
  • dat wij niets verdienen aan deze ‘beleggingen met een hart’ ?
  • dat dit geen marketing-stunt is ?
  • dat onze ‘beheerders met een hart’ werkelijk zo goed zijn ?
  • dat wij echt gratis collectieve basisopleidingen aanbieden en organiseren ?

2. Beleggers met een Hart … vinden